Get Adobe Flash player

Ciepły montaż

Soudal Window System

 

Soudal Window System jest profesjonalnym systemem montażu oraz uszczelnienia okna, na który składają się: masy uszczelniające, piana poliuretanowa, taśmy rozprężne i taśmy paroizolacyjne.

Soudal Window System jest podstawą dla ciepłego montażu stolarki otworowej (montaż warstwowy). Kierując się zasadą „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu. To jedyna metoda zabezpieczenia piany przed wnikaniem wilgoci, ponieważ jedynie sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne.

Nieprawidłowe uszczelnianie okna powoduje uciekanie ciepła

(na zdjęciu zrobionym kamerą termowizyjną widoczne są mostki termiczne):

      

Miejscem szczególnie narażonym na utratę ciepła jest punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną. Jest to miejsce narażone również na osadzanie się wilgoci. Stąd duży nacisk kładziony jest na odpowiednie usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Do ciepłego montażu (montażu warstwowego) stosowane są trzy warstwy o ściśle określonych właściwościach. Przed przemarzaniem i pleśnią chroni sucha warstwa izolacji zapewniając długotrwałą ochronę.

„Tarczą ochronną” dla warstwy izolacji termicznej jest szczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna), która uniemożliwia przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku.

Piana montażowa jest izolatorem termicznym i akustycznym w środkowej warstwie.

Taśma paroprzepuszczalna jako warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej na zewnątrz budynku.

Dzięki zastosowaniu ciepłego montażu zapewniamy sobie po pierwsze odpowiedni komfort cieplny, a po drugie przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, które mogą spowodować pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a także przemarzanie ścian zimą.


Korzyści

Dzięki ciepłemu montażowi zmniejszamy zagrzybienie pomieszczeń. Zapobiegamy powstawaniu mostków termicznych, czyli miejsc przez które ucieka ciepło z wnętrza budynku. Zapewniamy także właściwy, warstwowy montaż okna, który skutecznie uszczelnia miejsca osadzenia okna w ościeżu.

Błędy wykonawcze, powodując osłabienie struktury warstwy izolacyjnej, przyczyniają się do powstania mostków termicznych - miejsc będących „drogą” ucieczki ciepła z wnętrz naszych domów.

Poniżej kilka informacji dotyczących wytwarzania się pary wodnej w przeciętnym gospodarstwie domowym:

                

Ilość wilgoci przypadająca codziennie na różnej wielkości gospodarstwo domowe
2 osoby 3 osoby 4 osoby
8 litrów na dzień 12 litrów na dzień 14 litrów na dzień

Dzięki wykorzystaniu technologii SWS polepszasz komfort cieplny w swoim budynku:

Inwestorzy korzystający z systemu SWS otrzymują następujące korzyści:

 

  • ograniczenie strat energii, dzięki suchej warstwie pianki
  • mniejsze rachunki za ogrzewanie
  • czyste i zdrowe ościeże - bez pleśni i grzyba
  • sucha warstwa pianki – ograniczenie strat

 

 

 

 

Sposób Wykonania

Okna i drzwi, które oferujemy w naszych sklepach w miastach Bytom, Gliwice, Chorzów, Ruda Śląska oraz Świętochłowice, produkowane według najnowszych technologii z wysokiej jakości materiałów od dawna zapewniają europejski poziom. Jednak najważniejsza jest praktyka i ze szczególną uwagą trzeba przestrzegać błędów budowlanych popełnianych w czasie montażu, które powodują bezpowrotną utratę walorów użytkowych nowoczesnej stolarki. Ekipy budowlane dysponowały dotąd jedynie wskazówkami montażowymi producentów okien, bądź korzystały z niemieckich publikacji i.f.t. Rosenheim. Obecnie sytuacja się zmieniła. Krajowym odpowiednikiem obowiązującej w Niemczech instrukcji montażu RAL są opublikowane przez Instytut Techniki Budowlanej Wytyczne 421/2006 – "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" - określające podstawowe zasady i wymagania dotyczące prawidłowego montażu i uszczelniania stolarki budowlanej.

SZCZELNIEJ WEWNĄTRZ NIŻ NA ZEWNĄTRZ
  • izolacja termiczna i akustyczna
  • uszczelnienie wewnętrzne
  • uszczelnienie zewnętrzne

Na jakość całego połączenia okno-ściana mają decydujący wpływ uszczelnienia, ponieważ chronią przed zawilgoceniem i przemrożeniem struktury warstwy termoizolacyjnej tworzącej mostek termiczny, powodujący znaczne straty ciepła budynku.

 

1. USZCZELNIANIE WEWNĘTRZNE

Dzięki uszczelnieniu wewnętrznemu nie możliwe jest przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Wykorzystując jeden z produktów można uzyskać szczelną barierę paroizolacyjną.

2. IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

Sprężysty materiał powinien w całości wypełniać szczelinę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, kompensując ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsza w tym celu jest wysokiej jakości pianka poliuretanowych charakteryzująca się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki.

3. USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE

Zasadą działania uszczelnienia zewnętrznego jest jednostronnie przepuszczająca membrana – zapobiega to przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku.

 

Sposób wykonania

1. Tama okna wyklejona taśmą paroprzepuszczalną i paroszczelną.
 
2. Rama okienna umieszczana jest w otworze okiennym.
 
3. Na zewnątrz budynku wyklejana jest taśma paroprzepuszczalna.
 
4. Uszczelnianie okna pianką poliuretanową Soudafoam.
 
5. Wewnątrz budynku wyklejana jest taśma paroszczelna.
 
6. Widok okna po montażu od zewnątrz.
 
7. Widok okna po montażu od wewnątrz.